Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตาภายใน)
ประกาศนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ปวส. โควตาเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตา)
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ ปี 2562-2563 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ของที่ระลึกและของชำร่วย) รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR 2561


ประธานในพิธีงานวันครู ประจำปี 2563 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมโครงการ “อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม”
ร่วมงานสภากาแฟการศึกษา ครั้งที่ 3 อำเภอปากช่อง
ลานไทรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
"สัปดาห์ การออม"
รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา
ร่วมพิธีเปิด โครงการ Kick Off เรียนรู้สู้กับฝุ่น PM 2.5 งาน”สัปดาห์เค้กชวนฝัน ของขวัญถูกใจ”และ Open House เปิดบ้านวิชาการ


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น
โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว ครูพิเศษสอนผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2987850
Untitled Document