Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีรับตรง (โควตา)
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ ปี 2562-2563
ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ของที่ระลึกและของชำร่วย)
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR 2561 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปี 2562 (เพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562


คณะผู้บริหาร ครู ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประกาศผล "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมทางวิชาการฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
แผนกวิชาสามัญรับมอบหมายร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
พิธีเปิดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด
นักศึกษารางวัลพระราชทาน​ ระดับ​ ปวส​ ปีการศึกษา​ 2561 นางสาว​พลัฏฐ์พรหมภัสสร​ สังโส
ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น
โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว ครูพิเศษสอน
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ



ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2889378
Untitled Document