Untitled Document
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!! เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โควตาทวิภาคีสมุย)
ลานไทรเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท
นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560 งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล
กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560
Recycle Fashion Designer 2017 ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560


ขอเลื่อน การประกาศผลการสอบ คัดเลือกของลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ


การประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ปนะกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน โดยวิธี e-bidding

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1777610
Untitled Document