Untitled Document
เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!! เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา "วันพระราชทานธงชาติไทย" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ
อบรมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน จัดโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ ประกาศจากงานวัดผล
ร่วมเกณฑ์การแข่งขันทักษะ บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
Mini - English Program วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คู่มือการเข้าใช้ระบบประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชนะเลิศการแข่งขันประกอบอาหารไทยแบบชุด


การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560
Recycle Fashion Designer 2017 ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559


รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) 13- 21 พ.ย. 60
ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน


จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2559


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1679920
Untitled Document