Untitled Document
เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!! เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


ประกาศจากงานวัดผล
ร่วมเกณฑ์การแข่งขันทักษะ
บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
Mini - English Program วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
คู่มือการเข้าใช้ระบบประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560 ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพนักศึกษา
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ชนะเลิศการแข่งขันประกอบอาหารไทยแบบชุด เชิญชม โครงการสื่อวาดสร้างฝัน ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560


เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017
ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าค่ายลูกเสือ 16-18 ธันวาคม 2559


รับสมัครงาน นักการภารโรง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว ครูพิเศษสอน


จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2559


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1603450
Untitled Document