Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม การเขียนแผนธุรกิจ

  เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ปี 256้1

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พิธีไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน 2561

  โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561

  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาร่วมรับเสด็จ

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  เลื่อนการประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างช่ัวคราว(ครูพิเศษสอน)

  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาไทย-เวียดนาม

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 จัดทำโดยนางสิริวรินทร์

  ปฐมนิเทศ เข้าค่ายคุณธรรม และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

  โหลดแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ

  North Eastern Economic Corridor

  การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 พ.ค.61

  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1

  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมรอบที่ 2

  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2077293
Untitled Document