Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) 13- 21 พ.ย. 60

  การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560

  ข่าวสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

  งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  "วันพระราชทานธงชาติไทย" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ

  อบรมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน จัดโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ

  ประกาศจากงานวัดผล

  ร่วมเกณฑ์การแข่งขันทักษะ

  บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  Mini - English Program วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  การประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559

  การอบรมสร้างผู้ประกอบการ ปี2559

  ร้านกาแฟปี 2559

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ผลงานประจำปี 2559

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

  จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2559

  เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา

  คู่มือการเข้าใช้ระบบประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพนักศึกษา

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1679884
Untitled Document