Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โควตาทวิภาคีสมุย)

  กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ขอเลื่อน การประกาศผลการสอบ คัดเลือกของลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)

  ลานไทรเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

  แผนผังระบบเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2560

  เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า

  ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

  ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  การประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  เค้กชวนฝัน ปี2560

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวส

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวช

  ข้อมูลนักเรียน นักศึึกษา

  ข้อมูลบุคลาการ

  แหล่งเรียนรู้สื่อออนไลน์และผลงานครู

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1777675
Untitled Document