Untitled Document

  ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโหลดแบบฟอร์มตัวอย่าง

หลักการโรงเรียนสีขาว

หนังสือราชการส่งมา

รูปเล่ม คำสั่ง + รายงานสถานศึกษาสีขาว

รูปเล่ม คำสั่ง + รายงานแผนกสีขาว

MOU ผอ. + ผู้ปกครอง + แบบสำรวจ

ส่วนประกอบแผนกสีขาว

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1679859
Untitled Document