Untitled Document

  ปนะกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน โดยวิธี e-bidding



เอกสารประกอบประกาศ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน 



ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2396114
Untitled Document