Untitled Document

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ขนาดใหญ่)
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปี
วันที่ 20 ธันวาคม 2560          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1777594
Untitled Document