Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  สรุปข้อมูลช่วยตัดสินใจ (ป่วย ขาด ลา,เกีษยณอายุราชการ)


รายงานการหยุดราชการของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2557

รายงานการหยุดราชการของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2558

ข้อมูลสรุปการเกีษยณอายุราชการ ข้าราชการ - พนักงานราชการ ณ ปี 20/11/2560ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3268597
Untitled Document