Untitled Document

  Professional Learning Community ( PLC)๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ดร.สำราญ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย PLC
Professional Learning Community
ระยะที่ ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2499161
Untitled Document