Untitled Document

  อบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย PL๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย PLC
Professional Learning Community
ระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์          gallery  
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2499160
Untitled Document