Untitled Document

  ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตามประเภทต่างๆ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1679918
Untitled Document