Untitled Document

  ตอนรับคณะศึกษาดูงานโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงาน 
โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี ประจำปี2560
โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครนครราชสีมา
วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2560          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1679905
Untitled Document