Untitled Document

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ สาขาการประกอบอาหารไทยโบราณ 
ระดับชั้น ปวช.ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 
วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ระดับชาติครั้งที่26สาขาวิชาและโภชนาการ ทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด
 Thai Set Menu ระดับ ปวส.แข่ง  Cosmopolitan 
ณ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง          gallery  
ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1679866
Untitled Document