Nakhonratchasima Vocational College Untitled Document
ผลงานวิชาการของนางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย เอกสารประกอบการสอน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 จัดทำโดยนางสิริวรินทร์
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการการปฐมนิเทศ นักเรียน(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานคคราชสีมาร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘
ข้อกำหนดและประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษวัสดุ ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย
ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและบริการ "โครงการอาชีวะสู่ชุมชุน"
อบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย PL ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำ รัชการที่ 10 และต้นสาธร ต้นไม้พระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ ถวายสัตย์ปฏิญาณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017


รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษ แผนกการโรงแรมและบริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน ภาษาต่างประเทศDirector


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2136683
Untitled Document