การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดี

16122355_1192664224196437_1076983026_o

ผลงานข้าวเกรียบซังขนุน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

inno2 inno151259

16145698_1192664370863089_1487428045_o16145805_1192664244196435_158367123_o

16145203_1192664284196431_1187769027_o 16130116_1192664260863100_2047006655_o

16129953_1192664390863087_1262108829_o 16129277_1192664144196445_1150208658_o