วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ จิตโสมนัส ชัยวงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565