ข้อมูลบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 2565

ตำแหน่ง ทั้งหมด มีใบประกอบ สอนตรงสาขา
ผู้บริหาร
5
5
5
ข้าราชการ
93
93
93
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1
1
1
พนักงานราชการ
7
7
7
ครูพิเศษสอน + ครูต่างชาติ
33
29
29
เจ้าหน้าที่
58
-
58
ลูกจ้างประจำ
4
-
-
พนักงานราชการสายสนับสนุน
2
-
2
รวม
203
135
195

ข้อมูล งานบุคลากร ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปวช.1
623
22
-
645
ปวช.2
470
23
-
493
ปวช.3
603
34
-
637
รวม ปวช.
1,696
79
-
1,775
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปวส.1
527
152
-
679
ปวส.2
609
53
-
662
รวม ปวส.
1,136
205
-
1,341
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปริญญาตรี ปี 1
-
51
-
51
ปริญญาตรี ปี 2
-
37
-
37
รวม ปริญญาตรี
-
88
-
88

อัพเดตวันที่ 13 มกราคม 2566