บุคลากร แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นางวริศรา หนูกิจ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา ประทุมมา
ครู

นางสิริวรินทร์ จิตรแก้ว
ครูชำนาญการ

นางพัทธวรรณ มนต์ทิพย์วรรณ
ครู

นางสาวตามตะวัน ตุมอญ
ครู

นางสาวกาญจนา งามสมบัติ
ครูชำนาญการ

นายมีนวัชร์ จินากูล
ครู

นางสาวพนัชกร สำเภา
ครูพิเศษสอน

นางสาวศศิธร ปราณีตพลกรัง
ครูพิเศษสอน

นางสาวรัตติยา สุคันธมาลา
ครูพิเศษสอน

นางสาวฐาปณี แดงน้อย
ครูพิเศษสอน

Mr. Joby Ceorge
ครูพิเศษสอน

Miss Irene Aquion Danabar
ครูพิเศษสอน

Ms. Mariecris S. Balistoy
ครูพิเศษสอน

Mrs. Jummel T. Onde
ครูพิเศษสอน