ข้อมูลสถานประกอบการ

ปี 2564
 • ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล
 • บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
 • บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท รวมวิทยา จำกัด
 • บริษัท เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จำกัด
 • บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จำกัด
 • สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 นครราชสีมา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเทล แพลนเนอร์ แอนด์ ออกาไนซ์เซอร์
  เรือนชมมณี
ปี 2565
 • บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ
 • บริษัทในเครือ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • เทศบาลนครนครราชสีมา
 • บริษัท เอ็มเอ็มดี จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด
 • ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 • ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล
 • บริษัท สุรนารีสำนักงานบัญชี จำกัด
 • ร้านเดซี่ Flower and organizer