ดาวโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

20170913_1505316747

โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  รหัสวิชา  3900 – 0009  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ของนายหัสดายุ  เหล่าวงษา  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา