ธุรกิจที่รับการคัดเลือกและได้รับงบประมาณ จำนวน ๖ ธุรกิจ ธุรกิจเดิมต่อยอดธุรกิจ จำนวน ๒ ธุรกิจ

๑. ธุรกิจร้าน Cave kitchen (เพื่อสุขภาพ)

๒. ธุรกิจร้าน Maid Service mind  

. ธุรกิจร้าน Copy word

๔. ธุรกิจร้านโตเกียวแอบแซ่บ

๕.ธุรกิจ เลขาหม่าล่า

๖.ธุรกิจ แคคตัสคาเฟ่ (Cactus Cafe)

๒. ธุรกิจต่อยอดนวัตกรรม ร้าน Handicraft

๑. ธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจ

โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านการศึกษาดูงาน บริษัทเดอะมอล์ล นครราชสีมา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓