ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

60_3

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์_ปีการศึกษา2560

ประเภทที่ 1 แก้ไข 27-6-60

ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60

ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 2 สิงหาคม 60

ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.2 ส.ค. 60

ประเภทที่ 10 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 1

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 2

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 3

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 4

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 5

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 6

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 7

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 8

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 10

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 11

 

อ้างอิงประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2560