การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปี … Read more…

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ … Read more…

ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.นม. ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด ใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่ … Read more…

ดาวโหลดเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร … Read more…