ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช … Read more…

เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

คลิกที่นี่ เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ร … Read more…

เผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ดาวโหลดแบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใ … Read more…

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ … Read more…

ดาวโหลด คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ ในรายวิชาโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559

ดาวโหลด  คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการแก้ไข ในรายวิชาโค … Read more…

ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และโครงการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย-นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-แล … Read more…

รายชื่อผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครูที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2558

ดาวโหลด  ผลงานวิจัยครู ปีการศึกษา 2558