ดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2559

ผลงานวิจัย-นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-และโครงการของครูผู้สอน … Read more…

เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Programming Fundamental ) เรียบเรียงโดย พัชรินทร์ กิตติพัชรากร

ดาวโหลด เอกสารประกอบการเรียนการสอน พื้นฐานการเขียนโปรแก … Read more…

ดาวโหลดรายชื่อผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครูที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2557

ดาวโหลด  ผลงานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557

ดาวโหลดเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557

ดาวโหลด  ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557

ดาวโหลดบทคัดย่อผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ  ผลงานขนมขาไก่ถั่วขาว  ของแผนกวิชาอาหารและโภชน … Read more…

ดาวโหลดรายชื่อผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครูที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวโหลด  ผลงานวิจัยครู ปีการศึกษา 2556

ดาวโหลดรายชื่อผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวโหลด รายชื่อวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และโครงการ ป … Read more…