ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Canva for Education โดย ครูกชพร รัตนปราการ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Canva for Education
โดย ครูกชพร รัตนปราการ
รอบ 1 วันพุธที่ 30 ส.ค. จำนวน 50 คน
รอบ 2 วันพุธ ที่ 6 ก.ย. จำนวน 50 คน
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.1 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สนใจสมัครได้วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2566
โดยงานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

***********ลิ้งก์สมัคร*************
https://forms.gle/6DWn1LugLvLnvu6d8

***********ลิ้งก์สมัคร*************