2023
Vcop
clip
PlayPlay
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482
เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482
เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
NEWS
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ประกาศผู้สอบผ่าน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการโรงแรม
NEWS
ประกาศผู้สอบผ่าน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการโรงแรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นานาชาติสไตล์โมเดิร์นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2566
NEWS
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นานาชาติสไตล์โมเดิร์นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2566
previous arrow
next arrow