congratulations
ประกาศผู้สอบผ่าน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการโรงแรม
NEWS
NEWS
ประกาศผู้สอบผ่าน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการโรงแรม
ประกาศผู้สอบผ่าน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการโรงแรม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นานาชาติสไตล์โมเดิร์นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2566
NEWS
NEWS
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นานาชาติสไตล์โมเดิร์นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นานาชาติสไตล์โมเดิร์นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2566
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)
NEWS
NEWS
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)
previous arrow
next arrow

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Canva for Education โดย ครูกชพร รัตนปราการ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Canva for Education โดย ครูกชพร รัตนปราการ รอบ 1 วันพุธที่ 30 ส.ค. จำนวน 50 คน รอบ 2 วันพุธ ที่ 6 ก.ย. จำนวน 50 คน เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.1 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สนใจสมัครได้วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยงานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ***********ลิ้งก์สมัคร************* https://forms.gle/6DWn1LugLvLnvu6d8 ***********ลิ้งก์สมัคร*************
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR ระบบมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)  ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR ระบบมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการ “ครัวอาชีวะโคราช วิถีใหม่” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ (Safety & Health Administration : SHA)

ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่วิจัย : 2564   Download

งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้านการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้วิจัย : นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่วิจัย : 2564   Download

งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารศูนย์เรียนรู้เพื่อการค้า (Trade Learning Center: TLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่วิจัย : 2563-2564   Download


Scroll to Top