ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

[pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/e-bidding_2.pdf”]