ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ปี 2564

 1. ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล
 2. บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด
 3. บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
 4. บริษัท รวมวิทยา จำกัด
 5. บริษัท เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จำกัด
 6. บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จำกัด
 7. สำนักงานไปรษณีย์ เขต 3 นครราชสีมา
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเทล แพลนเนอร์ แอนด์ ออกาไนซ์เซอร์
 9. เรือนชมมณี

ปี 2565

 1. บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด
 2. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ
 3. บริษัทในเครือ
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 5. เทศบาลนครนครราชสีมา
 6. บริษัท เอ็มเอ็มดี จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด
 7. ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
 8. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 10. ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล
 11. บริษัท สุรนารีสำนักงานบัญชี จำกัด
 12. ร้านเดซี่ Flower and organizer