สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ เป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์ต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้คนไทยโบราณเชื่ออีกว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะในพิธีทางศาสนาใช้ในการประพรมน้ำพระพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม

ตราประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย

ฟ้า - น้ำเงิน