ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการแฟชั่นและสิ่งทอ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ