งานวิจัย เรื่อง เอกสารประกอบการสอนใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทยเชิงธุรกิจ รหัสวิชา 30406-2107 เรียบเรียงโดย นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด

Download

[pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน.pdf”]