รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)

[pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์.pdf” title=”รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)”]