งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้านการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้วิจัย : นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย : 2564

 

Download

[pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/บทคัดย่อประเมินโครงการ_รองสรวิชญ์.pdf”]