งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารศูนย์เรียนรู้เพื่อการค้า (Trade Learning Center: TLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ผู้วิจัย : นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย : 2563-2564

 

Download

[pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศคุณูปการ.pdf”]