ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานบรรณารักษ์)

[pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศรายชื่อ-จนท-งานบรรณารักษ์.pdf”][pdf-embedder url=”http://nvc-korat.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/เอกสารที่สแกน1.pdf” title=”เอกสารที่สแกน(1)”]